Strengere regels voor het inhuren van zzp’ers

Er werken in Nederland meer dan een miljoen mensen als zzp’er. Maar in de ogen van de overheid zijn dat niet allemaal echte ondernemers. Sommige van hen zijn schijnzelfstandigen. Om schijnzelfstandigheid tegen te gaan, zijn er nieuwe regels op komst. Kunt u straks nog een zzp’er inhuren?

Een dame met bril staat buiten kantoor met een laptop in haar handen
Nieuws
Datum: 20-03-2023

Wanneer is iemand zelfstandig ondernemer? Ooit gaf de Belastingdienst als bewijs jaarlijks een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) af als je aan bepaalde voorwaarden voldeed. Maar de VAR leidde volgens de overheid tot schijnzelfstandigheid en werd daarom vervangen door de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DAB). Maar die bevatte te veel onduidelijkheden. De handhaving werd daarom opgeschort en er werd gestudeerd op andere oplossingen.

Minder kosten

Een van de onduidelijkheden in de relatie tussen opdrachtgever en zzp’er is het begrip gezagsverhouding. Een zzp’er is eigen baas. Hij moet weliswaar de opdracht uitvoeren die u hem geeft, maar is daarbij vrijer dan een werknemer in loondienst. Zo kan hij opdrachten weigeren, werktijden kiezen en in zekere mate zelf bepalen hoe hij werkt. Ook kan hij voor andere opdrachtgevers werken en gebruikt hij zijn eigen bedrijfsmiddelen. Daar staat tegenover dat u als opdrachtgever minder verplichtingen heeft. U hoeft geen loonheffingen in te houden, bent niet verantwoordelijk voor inkomen en re-integratie bij arbeidsongeschiktheid. En u kunt afscheid van de zzp’er nemen zodra u wilt, zonder een transitievergoeding te geven. Dat scheelt enorm in de kosten.

Probleem van schijnzelfstandigheid

Het probleem is dat bedrijven soms zzp’ers inschakelen die in feite werken als iemand in loondienst. Ze verrichten alleen opdrachten voor dat bedrijf en moeten werken zoals de opdrachtgever bepaalt. Tegelijk hebben ze geen financiële zekerheid bij ontslag of arbeidsongeschiktheid en moeten ze zelf hun bedrijfsmiddelen aanschaffen. Omdat de ondernemer niet echt vrij is, is er sprake van schijnzelfstandigheid. Als hij dan ook nog eens onvoldoende verdient om zijn kosten te kunnen betalen, ontstaan er problemen. Hij verzekert zich bijvoorbeeld niet voor arbeidsongeschiktheid en bouwt geen pensioen op.

Organisatorisch ingebed werk

Er zijn nu plannen in de maak om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Zzp’ers moeten bijvoorbeeld niet meer kunnen worden ingeschakeld voor werk dat anderen in uw bedrijf in loondienst doen. Dat werk is ‘organisatorisch ingebed’. Iemand ontslaan en vervolgens als zzp’er inhuren voor hetzelfde werk? Dat mag dan alleen als er sprake is van een fors hogere beloning of als de ingehuurde zzp’er over specifieke expertise beschikt. Verder komt er een rechtsvermoeden van een arbeidsovereenkomst, gekoppeld aan een bepaald uurtarief. Als een ingehuurde zzp’er minder verdient, moet u bewijzen dat er géén sprake is van een arbeidsovereenkomst. Lukt dat niet dan kunt u alsnog als werkgever worden aangemerkt, met alle gevolgen van dien. De plannen moeten nog concreet worden ingevuld en het duurt wel even voordat wetgeving van kracht is.

Gevolgen voor verzekeringen

U moet straks als opdrachtgever dus zeker weten dat iemand ondernemer is voordat u hem inhuurt. Dat kan juridisch gesteggel geven. Misschien neemt u daarom liever meer mensen in vaste dienst. Wat u ook kiest, het heeft gevolgen voor uw risico’s. En daarmee voor uw verzekeringen, zoals een rechtsbijstandverzekering en verzuimverzekeringen. Laat u daarover adviseren en neem contact op met ons kantoor.

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.